Skola och förskola

Skola och förskola

Produkter som aktiverar barn i inlärningsmiljön och stimulerar till bättre inlärning och hälsa.

Kapprumsinredning för förskola och skola. Väl beprövad funktionell och solid design.

Elevskåp skapar en flexibel, effektiv och kreativ inlärningsmiljö.

Personalskåp för de anställda. Smarta lösningar och praktisk inredning. Inkast för leverans av post.

Mobila och stationära stålskåp för förvaring och laddning av bärbar dator, mobil och surfplatta. Från 6 till 30 rum per skåp.