Salgsbetingelser

 • 1. Tilbud og priser

  Hvis intet annet er skriftlig avtalt gjelder et tilbud i 3 måneder. Ved store endringer i råvarepris (over 10%), valutakurser (over 5%) eller andre forhold som selger ikke er herre over, kan selger annullere sitt tilbud. For ordre under kr 300,- tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr 100,-.

 • 2. Leveringstid

  Oppgitt leveringstid overholdes så langt det er mulig. Forsinket levering gir ikke kjøper rett til erstatning eller annullering uten at dette er skriftlig akseptert av selger. Som leveringstid gjelder avsendelses-tidspunkt fra fabrikk eller lager hvis intet annet er skriftlig avtalt.

 • 3. Transportskader

  Eventuelle transportskader må anmerkes på fraktbrev ved mottagelse av varene. Skjulte skader må innmeldes innen 48 timer etter mottak. Skader som ikke er anmerket ved mottagelsen, eller innen 48 timer, berettiger ikke til erstatning. Leveres varene FOB eller EXW Sarpsborg, skjer transporten for kjøpers regning og risiko.

 • 4. Reklamasjon

  Etter mottagelsen av varer skal kjøper foreta forsvarlige undersøkelser for å kontrollere mengden, samt om det foreligger kvalitetsmangler.

 • 5. Garanti

  Garantitiden er 2 år for produksjonsfeil. Godtgjørelse ved godkjent reklamasjon vil stå i forhold til den nytte kjøper har hatt av produktet over tid.

 • 6. Kansellering av ordre / retur av varer

  Kansellering av ordre eller retur av bestilte varer kan kun skje etter forutgående aksept fra selger. Kjøper må dekke alle omkostninger pluss erstatning til selger. Erstatningen fastsettes til selgerens oppfyllelses-interesse (min.25% av fakturabeløp). Kansellering av ordre eller retur av varer som ikke lagerføres, vil normalt ikke aksepteres.

 • 7. Force majeure

  Force majeure etter vanlige regler. Herunder også maskinbrudd eller uforutsette hindringer som skyldes selgers leverandører.

 • 8. Tvister

  Eventuelle tvister avgjøres etter norsk lovgivning med Sarpsborg byrett som verneting.

 • 9. Selgers Ansvar

  Selgers ansvar er, uansett forhold, begrenset til selgers fakturaverdi på selve varen. Selger tar forbehold om tekniske endringer på produkt.