Försäljningsvillkor

 • 1. OFFERT OCH PRISER
  Om inte annat är avtalat skriftligen gäller en offert i 3 månader. Vid stora ändringar i råvarupris (över 10%), valutakurser (över 5%) eller andra förhållanden som säljaren inte rår över, kan säljaren annullera sin offert. För order under kr 300,- tillkommer en expeditionsavgift på kr 100,-

   

  2. LEVERANSTID
  Uppgiven leveranstid ska hållas så långt det är möjligt. Försening av leverans ger inte köparen rätt till ersättning eller annullering utan att detta är skriftligt accepterat av säljaren. Som leveranstid gäller avsändningstidpunkt från fabrik eller lager om inte annat är skriftligt avtalat.

   

  3. TRANSPORTSKADOR
  Eventuella transportskador måste anmärkas på fraktsedel vid mottagandet av varorna. Skador som inte är anmärkt vid mottagande berättigar inte till ersättning. Levereras varorna FOB eller EXW Sarpsborg, sker transporten för köparens räkning och risk.

   

  4. REKLAMATION
  Efter mottagande av varorna ska köparen kontrollera att rätt antal har levererats, samt om det föreligger kvalitetsbrister. Eventuella reklamationer måste framställas skriftligt inom 2 veckor efter mottagande av varorna.

   

  5. GARANTI
  Garantitiden är 2 år för produktionsfel. Ersättning för godkända fordringar kommer att vara i proportion till nyttan köparen har haft produkten över tiden.

   

  6. AVBOKNING AV ORDER / RETUR AV VAROR
  Avbokning av order eller retur av beställda varor kan enbart ske efter detta ha blivit accepterat av säljaren. Köparen måste täcka alla omkostnader plus erssättning till säljaren. Avbeställning av order eller retur av varor som inte lagerförs, kommer normalt inte att accepteras.

   

  7. FORCE MAJEURE
  Force majeure efter gängse praxis. I Force majeure Inkluderas maskinfel eller oförutsedda hinder som uppstår hos säljarens leverantörer.

   

  8. TVISTER
  Eventuella tvister avgörs enligt svensk lag och avgörs vid allmän domstol i Sverige.

   

  9. SÄLJARENS ANSVAR
  Säljarens ansvar är, under alla förhållanden, begränsat till säljarens fakturavärde på själva varan. Säljaren förbehåller sig om tekniska ändringar på produkter.