Dokumentation

Sarpsborg Metall är certifierat enligt ISO 9001-standarden och den internationella standarden för miljöledning, ISO 14001. Med införandet av ISO 9001 har vi skapat nödvändiga förutsättningar för att möta våra kunders krav på funktion, kvalitet, precision och ekonomi. Sarpsborg Metalls miljöledningssystem är en integrerad del av företagets ledningssystem och överensstämmer med alla relevanta lagar och regler. Dokumenten i systemet beskriver ansvar, utförande, ordning och kontinuitet för alla aktiviteter i företaget.